Saturday, 15 November 2008

Ramadan Yori Yoi

Ramadan boleh lewat, tapi amalan tidak boleh kendur. Kenapa? Ada hari-hari yang disebutkan lebih baik dari ramadan. Kapan itu? insyaAllah 2 minggu lagi menurut kalender matahari. Supaya pasti, silakan sesuaikan dengan negara dimana anda berada. :))
Don't miss it!


“Tidak ada hari-hari yang di dalamnya amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini, yaitu sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah” Para shahabat bertanya “Wahai Rasulullah, apakah amal-amal shalih pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dari pada jihad fii sabilillah ?” Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda : ”Ya, kecuali seseorang yang keluar (berjihad) dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali dari jihad tersebut dengan sesuatu apapun” (HR. Bukhari)

Jika seseorang bertanya :”Yang manakah yang lebih afdhal sepuluh terakhir di bulan Ramadhan ataukah sepuluh awal bulan Dzulhijjah ?” Imam Ibnul Qayyim –rahimahullah- berkata “Jika dilihat pada waktu malamnya, maka sepuluh terakhir bulan Ramadhan lebih utama dan jika dilihat waktu siangnya, maka sepuluh awal bulan Dzulhijjah lebih utama”
(Zaadul Ma’ad 1:57)

*Ramadan yori yoi : Lebih baik dari Ramadan*

No comments: